[คำพังเพย]

ปากเป็นเอกเลขเป็นโท

หมายถึงการพูดจาสำคัญกว่าวิชาหนังสือ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ปากเป็นเอกเลขเป็นโท"

  • ปากเป็นเอกเลขเป็นโท

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"