[คำพังเพย]

น้ำลดตอผุด

หมายถึงเมื่อหมดอำนาจความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "น้ำลดตอผุด"

  • น้ำลดตอผุด

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"