[คำพังเพย]

น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ"

  • น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"