[คำพังเพย]

น้ำขึ้นให้รีบตัก

หมายถึงมีโอกาสดีควรรีบทำ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "น้ำขึ้นให้รีบตัก"

  • น้ำขึ้นให้รีบตัก

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"