[คำพังเพย]

นกน้อยทำรังแต่พอตัว

หมายถึงเป็นผู้น้อยทำอะไรต้องดูให้พอสมควรกับฐานะของตนเช่นมีเงินไม่มากนักก็สร้างบ้านพอประมาณมิใช่สร้างใหญ่โตเพิ่มภาระหนี้สินให้ครอบครัว

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "นกน้อยทำรังแต่พอตัว"

  • นกน้อยทำรังแต่พอตัว

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"