คำพังเพย

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

[คำพังเพย]

หมายถึง ประพฤติอย่างไร ธรรมะจึงจะตามรักษาผู้นั้นได้


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่