คำพังเพย

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

หมายถึงประพฤติอย่างไร ธรรมะจึงจะตามรักษาผู้นั้นได้

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"