[คำพังเพย]

ท่าดีทีเหลว

หมายถึงมีท่าทางดีแต่ทำอะไรไม่ได้เรื่อง

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ท่าดีทีเหลว"

  • ท่าดีทีเหลว

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"