คำพังเพย

ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

[คำพังเพย]

หมายถึง คนเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่