[คำพังเพย]

ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

หมายถึงคนเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว"

  • ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"