[คำพังเพย]

ตื่นก่อนนอนหลัง

หมายถึงเป็นสำนวน สุภาษิตสอนหญิง ให้มีค่านิยม ตื่นนอนก่อนสามี แต่เข้านอนทีหลังสามี เพื่อใช้เวลาทำงานบ้านงานเรือน ปรนนิบัติสามี

ที่มาค่านิยมสมัยก่อน

หมายเหตุตื่นก่อนนอนทีหลัง

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ตื่นก่อนนอนหลัง"

  • ตื่นก่อนนอนหลัง

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"