[คำพังเพย]

ตาดีได้ตาร้ายเสีย

หมายถึงถ้าโชคดี ตานั้นก็ได้ ถ้าโชคร้าย ตานั้นก็เสีย

ที่มาตาในที่นี้หมายถึงรอบการเล่น มักใช้ในการพนันขันต่อหรือเกมกีฬา

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ตาดีได้ตาร้ายเสีย"

  • ตาดีได้ตาร้ายเสีย

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"