[คำพังเพย]

ตบตา

หมายถึงหลอกหรือลวงให้ให้เข้าใจผิด

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ตบตา"

  • ตบตา

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"