คำพังเพย

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด

หมายถึงความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด

หมายเหตุช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด ก็ว่า

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"