[คำพังเพย]

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

หมายถึงคนที่ทำความผิดอย่างร้ายแรงย่อมไม่สามารถปกปิดความผิดของตนได้หรือพยายามหาหลักฐานมากลบเกลื่อนแต่ไม่สามารถปกปิดความผิดนั้นได้

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด"

  • ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"