[คำพังเพย]

ข้างนอกขรุขระข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง

หมายถึงสิ่งที่ดูภายนอกแล้วดูไม่สวยงามหรือดูไม่ดี แต่แท้จริงแล้วภายในนั้นมีความสวยงามหรือความดีซ่อนอยู่ภายใน

หมายเหตุเป็นสำนวนที่ตรงกันข้ามกับ ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ข้างนอกขรุขระข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง"

  • ข้างนอกขรุขระข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"