[คำพังเพย]

ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า

หมายถึงบังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่ตนต้องการ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า"

  • ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า

คำพังเพยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "คำพังเพย"