คำพังเพย

ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า

[คำพังเพย]

หมายถึง บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่ตนต้องการ


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่