Category Archives: สุภาษิต รูปภาพ

สำนวนสุภาษิตไทย “เหยียบเรือสองแคม”

สำนวนสุภาษิตไทย
เหยียบเรือสองแคม

สำนวนสุภาษิตไทย

=&1=& หมายถึง  เป็นพวกทั้งสองฝ่ายอย่างมีเล่ห์เหลี่ยม

สำนวนสุภาษิตไทย “หันหน้าเข้าหากัน”

สำนวนสุภาษิตไทย
หันหน้าเข้าหากัน

สำนวนสุภาษิตไทย

หันหน้าเข้าหากัน หมายถึง  มีไมตรีต่อกัน  ปรึกษากัน

สำนวนสุภาษิตไทย “หน้าไหว้หลังหลอก”

สำนวนสุภาษิตไทย
หน้าไหว้หลังหลอก

สำนวนสุภาษิตไทย

หน้าไหว้หลังหลอก หมายถึง  ต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง  ลับหลังทำอีกอย่าง

สำนวนสุภาษิตไทย “ลงเรือลำเดียวกัน”

สำนวนสุภาษิตไทย
ลงเรือลำเดียวกัน

สำนวนสุภาษิตไทย

ลงเรือลำเดียวกัน หมายถึง  กลุ่มคนที่ร่วมรับผิดชอบเหตุการณ์นั้นๆ ร่วมกัน

สำนวนสุภาษิตไทย “รีดเลือดกับปู”

สำนวนสุภาษิตไทย
รีดเลือดกับปู

สำนวนสุภาษิตไทย

รีดเลือดกับปู หมายถึง  เอาผลประโยชน์กับผู้ที่ไม่มีให้

สำนวนสุภาษิตไทย “รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง”

สำนวนสุภาษิตไทย
รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

สำนวนสุภาษิตไทย

รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง หมายถึง  ทำไม่ดีหรือทำผิดไปแล้ว  ไม่รับผิดกลับโทษผู้อื่น

สำนวนสุภาษิตไทย “รักพี่เสียดายน้อง”

สำนวนสุภาษิตไทย
รักพี่เสียดายน้อง

สำนวนสุภาษิตไทย

รักพี่เสียดายน้อง หมายถึง  ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไหนดี

สำนวนสุภาษิตไทย “ยื่นหมูยื่นแมว”

สำนวนสุภาษิตไทย
ยื่นหมูยื่นแมว

สำนวนสุภาษิตไทย

ยื่นหมูยื่นแมว หมายถึง  แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน

สำนวนสุภาษิตไทย “มาเหนือเมฆ”

สำนวนสุภาษิตไทย
มาเหนือเมฆ

สำนวนสุภาษิตไทย

มาเหนือเมฆ หมายถึง  มีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผู้อื่น  มาหรือปรากฏขึ้นโดยไม่คาดหมาย

สำนวนสุภาษิตไทย “พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น”

สำนวนสุภาษิตไทย
พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น

สำนวนสุภาษิตไทย

พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น หมายถึง  พบหญิงที่ต้องใจเมื่อยามแก่