Category Archives: สิงโตกับแพะ

นิทานอีสปพร้อมภาพประกอบเรื่อง “สิงโตกับแพะ”

สิงโตกับแพะ

สิงโตกับแพะ
สิงโตกับแพะ

          วันหนึ่งในฟดูร้อนแห้งแล้งและอบอ้าว  สิงโตและแพะต่างเดินหาน้ำดื่มจนมาพบกันที่หนองน้ำแห้งขอดแห่งหนึ่ง  สัตว์ทั้งสองทะเลาะถกเถียงแย่งกินน้ำจนกลายเป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้ขึ้น

          ในที่สุด  สิงโตกับแพะก็เหนื่อยหอบ  นอนหมดเรี่ยวแรงด้วยกันทั้งคู่
          สิงโตมองเห็นฝูงแร้งบินร่อนคอยทีอยู่จึงคิดขึ้นได้  แล้วพูดว่า
          “นี่เจ้าแพะ! ข้าคิดว่าเราควรแบ่งน้ำกันดื่มดีกว่าจะมาสู้กันจนตายกลายเป็นอาหารของแร้งทั้งฝูงนะ”
          เจ้าแพะก็เห็นด้วย  ทั้งสองจึงเลิกต่อสู้และแบ่งน้ำกันโดยดี

read more