Category Archives: ล.

นิทานอีสปพร้อมภาพประกอบเรื่อง “ลากับหนังราชสีห์”

ลากับหนังราชสีห์

ลากับหนังราชสีห์
นิทานอีสปเรื่อง  ลากับหนังราชสีห์

          ลาตัวหนึ่งบังเอิญพบหนังราชสีห์ที่นายพรานตากไว้  จึงขโมยมาคลุมตัวแล้วเที่ยวเดินทำทีองอาจราวกับเป็นเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่  บรรดาสัตว์ที่พบเห็นเข้าใจว่าเป็นเจ้าป่าออกล่าเหยื่อก็หวาดกลัว  พากันเผ่นหนีกระเจิงไป

          ขณะนั้น  หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินสวนทางมา  ลาจึงร้องคำรามเลียนเสียงราชสีห์  หวังให้กลัวเหมือนสัตว์อื่น  หมาจิ้งจอกได้ยินเสียงก็รู้ว่าเป็นลา  จึงพูดขึ้นว่า
          “นี่ถ้าข้าไม่ได้ยินเสียงร้องของเจ้า  ก็คงตกใจกลัววิ่งเผ่นไปแล้วเหมือนกัน”  หมาจิ้งจอกกล่าวจบก็เดินจากไปอย่างไม่สะทกสะท้าน.

read more

สำนวนสุภาษิตไทย “ลงเรือลำเดียวกัน”

สำนวนสุภาษิตไทย
ลงเรือลำเดียวกัน

สำนวนสุภาษิตไทย

ลงเรือลำเดียวกัน หมายถึง  กลุ่มคนที่ร่วมรับผิดชอบเหตุการณ์นั้นๆ ร่วมกัน