Category Archives: รีดเลือดกับปู

สำนวนสุภาษิตไทย “รีดเลือดกับปู”

สำนวนสุภาษิตไทย
รีดเลือดกับปู

สำนวนสุภาษิตไทย

รีดเลือดกับปู หมายถึง  เอาผลประโยชน์กับผู้ที่ไม่มีให้