Category Archives: รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

สำนวนสุภาษิตไทย “รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง”

สำนวนสุภาษิตไทย
รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

สำนวนสุภาษิตไทย

รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง หมายถึง  ทำไม่ดีหรือทำผิดไปแล้ว  ไม่รับผิดกลับโทษผู้อื่น