Category Archives: มาเหนือเมฆ

สำนวนสุภาษิตไทย “มาเหนือเมฆ”

สำนวนสุภาษิตไทย
มาเหนือเมฆ

สำนวนสุภาษิตไทย

มาเหนือเมฆ หมายถึง  มีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผู้อื่น  มาหรือปรากฏขึ้นโดยไม่คาดหมาย