Category Archives: ผู้ชายพายเรือ

สำนวนสุภาษิตไทย “ผู้ชายพายเรือ”

สำนวนสุภาษิตไทย
ผู้ชายพายเรือ

สำนวนสุภาษิตไทย

ผู้ชายพายเรือ หมายถึง เปรียบเปรยถึงผู้ชายที่  กะล่อน  เจ้าชู้