Category Archives: น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนสุภาษิตไทย “น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ”

สำนวนสุภาษิตไทย
น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนสุภาษิตไทย

น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ หมายถึง  เป็นคำพูดเชิงเตือนสติ  ว่าอย่าขัดขวางคนที่กำลังโกรธ