Category Archives: นกกระทากับไก่ชน

นิทานอีสปพร้อมภาพประกอบเรื่อง “นกกระทากับไก่ชน”

นกกระทากับไก่ชน

นกกระทากับไก่ชน
นกกระทากับไก่ชน

          ชายคนหนึ่งจับนกกระทาได้จึงนำมาเลี้ยงไว้ในเล้าไก่  เมื่อถึงเวลาอาหารฝูงไก่ชนก็รุมจิกตีนกกระทาเพื่อไม่ให้เข้ามาแย่งกินข้าวเปลือก  นกกระทาทั้งเจ็บและหิวโหย  รำพึงขึ้นว่า

          “คงเป็นเพราะเราไม่ใช่พวกเดียวกับไก่ชน  จึงถูกรังแกอยู่อย่างนี้”
          หลายวันผ่านไป  นกกระทาก็เห็นไก่ชนทะเลาะจิกตีกันเองไม่เว้นแต่ละวัน  จึงรำพึงกับตนเองอีกว่า  “นับประสาอะไรกับเราที่ถูกทำร้าย  ขนาดไก่ชนพวกเดียวกันก็ยังพาลจิกตีกันเองเลย”

read more