Category Archives: ต้อนรับขับสู้

สำนวนสุภาษิตไทย “ต้อนรับขับสู้”

สำนวนสุภาษิตไทย
ต้อนรับขับสู้
=&0=& ต้อนรับขับสู้ หมายถึง  ต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างดี  แข็งขัน