Category Archives: ชี้โพรงให้กระรอก

สำนวนสุภาษิตไทย “ชี้โพรงให้กระรอก”

สำนวนสุภาษิตไทย
ชี้โพรงให้กระรอก

สำนวนสุภาษิตไทย

ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึง  ชี้ทางชั่วให้คนไม่ดี