Category Archives: ง.

นิทานอีสปพร้อมภาพประกอบเรื่อง “ชาวนากับงู”

ชาวนากับงู

ชาวนากับงู
ชาวนากับงู

          วันหนึ่งในฤดูหนาวอันเย็นยะเยือก  ชาวนาคนหนึ่งเดินมาพบงูนอนขดตัวแข็งทื่อใกล้ตายเพราะความเหน็บหนาว  ชาวนารู้สึกสงสารจึงอุ้มงูไว้แนบอกแล้วนำกลับบ้านไปด้วย

          เมื่อมาถึงบ้าน  ชาวนาได้ก่อกองไฟให้ความอบอุ่นแก่งู  แต่ทันทีที่งูฟื้นคืนสติก็เลื้อยปราดเข้าฉกชาวนาจนถึงแก่ความตาย

read more

สำนวนสุภาษิตไทย “งมเข็มในมหาสมุทร”

สำนวนสุภาษิตไทย
งมเข็มในมหาสมุทร

 สำนวนสุภาษิตไทย

งมเข็มในมหาสมุทร หมายถึง  ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหา  ทำสิ่งที่สำเร็จได้ยาก