Category Archives: ข่มเขาควายขืนให้กลืนหญ้า

สำนวนสุภาษิตไทย “ข่มเขาควายขืนให้กลืนหญ้า”

สำนวนสุภาษิตไทย
ข่มเขาควายขืนให้กลืนหญ้า
=&0=&

“ข่มเขาควายขืนให้กลืนหญ้า”

หมายถึง  บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่สิ่งตนเองต้องการ