Category Archives: ขมิ้นกับปูน

สำนวนสุภาษิตไทย “ขมิ้นกับปูน”

สำนวนสุภาษิตไทย
ขมิ้นกับปูน
=&0=& ขมิ้นกับปูน หมายถึง  ชอบทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอเมื่ออยู่ใกล้กัน  ไม่ถูกกัน