Category Archives: ข.

สำนวนสุภาษิตไทย “เขียนเสือให้วัวกลัว”

สำนวนสุภาษิตไทย
เขียนเสือให้วัวกลัว
=&0=& เขียนเสือให้วัวกลัว หมายถึง  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม

สำนวนสุภาษิตไทย “เข็นครกขึ้นภูเขา”

สำนวนสุภาษิตไทย
เข็นครกขึ้นภูเขา
=&0=& เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง  ทำงานที่ยากเกินความสามารถของตนเอง

สำนวนสุภาษิตไทย “ขิงก็รา ข่าก็แรง”

สำนวนสุภาษิตไทย
ขิงก็รา ข่าก็แรง
=&0=& ขิงก็รา ข่าก็แรง หมายถึง  ต่างก็จัดจ้านพอๆกัน  ต่างก็มีอารมณ์ร้อนพอๆกัน  ต่างไม่ยอมลดละ

สำนวนสุภาษิตไทย “ขมิ้นกับปูน”

สำนวนสุภาษิตไทย
ขมิ้นกับปูน
=&0=& ขมิ้นกับปูน หมายถึง  ชอบทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอเมื่ออยู่ใกล้กัน  ไม่ถูกกัน

สำนวนสุภาษิตไทย “ข่มเขาควายขืนให้กลืนหญ้า”

สำนวนสุภาษิตไทย
ข่มเขาควายขืนให้กลืนหญ้า
=&0=&

“ข่มเขาควายขืนให้กลืนหญ้า”

หมายถึง  บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่สิ่งตนเองต้องการ