Category Archives: กบในกะลาครอบ

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย “กบในกะลาครอบ”

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย

กบในกะลา
กบในกะลาครอบ

          กบในกะลาครอบ

          คนที่ขาดวิสัยทัศน์  มองเห็นแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเท่านั้น
          เปรียบเทียบกบที่อยู่ใต้กะลาครอบสามารถมองเห็นเฉพาะสิ่งที่อยู่ใต้กะลาเท่านั้น

read more