Category Archives: กบเลือกนาย

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย “กบเลือกนาย”

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย

กบเลือกนาย
กบเลือกนาย

          กบเลือกนาย

          คนช่างเลือก  เลือกจนตัวเองเดือดร้อน
          สำนวนนี้มาจากนิทานอีสปเรื่อง  กบเลือกนาย  ซึ่งเล่าว่า  กบขอให้เทวดาส่งนายลงมาให้  เทวดาส่งขอนไม้ลงมา  แต่กบเลือกมาก  เทวดาจึงส่งนกกระสาซึ่งชอบกินกบลงมาให้  นกกระสาจึงกินกบจนหมด

read more

นิทานอีสปพร้อมภาพประกอบเรื่อง “กบเลือกนาย”

กบเลือกนาย

กบเลือกนาย
กบเลือกนาย

          กบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงกว้างอย่างสงบสุขมาช้านาน  วันหนึ่ง  พวกกบจึงปรึกษากันว่าน่าจะหาเจ้านายมาปกครองดูแลพวกตน  จึงพากันร้องขอต่อเทวดา

          เทวดาก็ส่งท่อนซุงใหญ่ลงมากลางบึง  ตูม!  พวกกบต่างตื่นเต้นดีใจพากันมาห้อมล้อม
          นานวันเข้า  พวกกบก็รู้สึกเบื่อเจ้านายท่อนซุงที่ได้แต่ลอยนิ่งๆ ให้เกาะอาศัยเท่านั้น  จึงวิงวอนกับเทวดาใหม่อีกครั้งว่า
          “โปรดส่งเจ้านายที่เก่งกว่านี้มาให้พวกเราด้วยเถิด”
          เทวดาจึงส่งนกกระสาลงมา  นกกระสาก็ไล่จิกกบกินทุกวันจนร่อยหรอ  พวกกบที่เหลือต่างหวาดกลัวพากันอ้อนวอนเทวดาอีกครั้ง  แต่เทวดากลับตวาดว่า
          “พวกเจ้านี่ไม่รู้จักพอ  จงทนอยู่กับเจ้านายที่พวกเจ้าอยากได้ต่อไปเถอะ”
          ในที่สุด  นกกระสาก็จับกบกินจนหมดบึง

read more