Category Archives: ก.

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย “กบเลือกนาย”

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย

กบเลือกนาย
กบเลือกนาย

          กบเลือกนาย

          คนช่างเลือก  เลือกจนตัวเองเดือดร้อน
          สำนวนนี้มาจากนิทานอีสปเรื่อง  กบเลือกนาย  ซึ่งเล่าว่า  กบขอให้เทวดาส่งนายลงมาให้  เทวดาส่งขอนไม้ลงมา  แต่กบเลือกมาก  เทวดาจึงส่งนกกระสาซึ่งชอบกินกบลงมาให้  นกกระสาจึงกินกบจนหมด

read more

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย “ก้นหม้อไม่ทันดำ”

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย

           ก้นหม้อไม่ทันดำ

           อยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่นานก็ทะเลาะวิวาทหรือหย่าร้างกัน
           คนสมัยก่อนใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มอาหาร  จึงมีเขม่าจับก้นหม้อ  คู่สามีภรรยาที่เพิ่งตั้งครอบครัวได้ไม่นาน  ก้นหม้อมักไม่ทันมีเขม่าจับ

read more

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย “กงเกวียนกำเกวียน”

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย

          กงเกวียนกำเกวียน

          สิ่งที่เกิดตามกันมา
          เกวียนเป็นพาหนะที่ใช้กันทั่วไปในสมัยก่อน  กงเกวียนเป็นส่วนรอบล้อเกวียน  กำเกวียนเป็นซี่ล้อมีดุมเป็นส่วนกลางของล้อที่มีรูสำหรับสอดเพลา  เมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใด  กำเกวียนก็หมุนไปด้วย
          สำนวนนี้ใช้เปรียบกับการกระทำของมนุษย์  ว่าผู้ใดทำกรรมอย่างใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้น  มีความหมายเช่นเดียวกับสำนวน  “วัวของใครเข้าคอกคนนั้น”

          ตัวอย่าง
          “ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดถูกตัดสินประหารชีวิต  นี่แหละนะ กงเกวียนกำเกวียน”

read more

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย “ก ข ไม่กระดิกหู”

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย

          ก ข ไม่กระดิกหู

          ไม่รู้หนังสือ  ฟังไม่เข้าใจ  อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้
          ก  ข  โบราณอ่านว่า  กอข้อ  หมายถึงพยัญชนะ  ก ถึง ฮ  สำนวนนี้จึงควรพูดว่า  “กอข้อไม่กระดิกหู”  กาญจนาคพันธุ์อธิบายว่า  กระดิก  หมายถึง  รู้  ดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยทรงใช้ว่า  “นอกนั้นถึงพัชนี [พัด]  ทำขึ้นก็เป็นแต่สำหรับถวายพระสงฆ์  เพราะพระสงฆ์ยังคงชอบใจว่าเครื่องประดับสำหรับยศผู้ใหญ่  ไม่กระดิกเลยจนเท่าทุกวันนี้”

          ตัวอย่าง
          “แล้วก็คนที่จะเรียนเอ็สปาเรนโต  [ภาษาสากล]  ต้องรู้แกรมมาร์พยากรณ์  [ไวยากรณ์]  ให้ดีๆ  จึงจะเรียนเป็นเร็ว  นี่ดิฉันก็ออกกอข้อจนกระดิกหูอย่างนั้น  ก็เลยออกขี้เกียจ”
          “เรียนหนังสือมาอะไรทั้งปี  ก ข ไม่กระดิกหู  นี่มิต้องเรียนซ้ำชั้นหรือนี่”

read more

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย “ก้นต้องไปหาล่อง”

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย

          ก้นต้องไปหาล่อง

          เมื่อต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใด  ก็ต้องขวนขวายไปพบผู้นั้น
          ล่องเป็นช่องที่พื้นเรือนซึ่งทำไว้สำหรับทิ้งสิ่งของลงไป  คนสมัยก่อนจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงไปทางช่องนี้ด้วย  ก้นในที่นี้หมายถึงก้นของผู้ที่ต้องการขับถ่าย
          สำนวนนี้บางทีกล่าวต่อไปว่า  “ก้นต้องไปหาล่อง  ไม่ใช่ล่องไปหาก้น”


          ตัวอย่าง
          “บ่นอยู่ได้ว่าตกงาน  ไม่มีงานทำ  แต่แกก็ไม่เคยออกไปหางาน  จะคอยให้งานวิ่งมาหาหรือยังไง  ก้นต้องไปหาล่อง  นะเพื่อน”

read more

นิทานอีสปพร้อมภาพประกอบเรื่อง “กบเลือกนาย”

กบเลือกนาย

กบเลือกนาย
กบเลือกนาย

          กบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงกว้างอย่างสงบสุขมาช้านาน  วันหนึ่ง  พวกกบจึงปรึกษากันว่าน่าจะหาเจ้านายมาปกครองดูแลพวกตน  จึงพากันร้องขอต่อเทวดา

          เทวดาก็ส่งท่อนซุงใหญ่ลงมากลางบึง  ตูม!  พวกกบต่างตื่นเต้นดีใจพากันมาห้อมล้อม
          นานวันเข้า  พวกกบก็รู้สึกเบื่อเจ้านายท่อนซุงที่ได้แต่ลอยนิ่งๆ ให้เกาะอาศัยเท่านั้น  จึงวิงวอนกับเทวดาใหม่อีกครั้งว่า
          “โปรดส่งเจ้านายที่เก่งกว่านี้มาให้พวกเราด้วยเถิด”
          เทวดาจึงส่งนกกระสาลงมา  นกกระสาก็ไล่จิกกบกินทุกวันจนร่อยหรอ  พวกกบที่เหลือต่างหวาดกลัวพากันอ้อนวอนเทวดาอีกครั้ง  แต่เทวดากลับตวาดว่า
          “พวกเจ้านี่ไม่รู้จักพอ  จงทนอยู่กับเจ้านายที่พวกเจ้าอยากได้ต่อไปเถอะ”
          ในที่สุด  นกกระสาก็จับกบกินจนหมดบึง

read more

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย “กบในกะลาครอบ”

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย

กบในกะลา
กบในกะลาครอบ

          กบในกะลาครอบ

          คนที่ขาดวิสัยทัศน์  มองเห็นแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเท่านั้น
          เปรียบเทียบกบที่อยู่ใต้กะลาครอบสามารถมองเห็นเฉพาะสิ่งที่อยู่ใต้กะลาเท่านั้น

read more