วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย "ก ข ไม่กระดิกหู"

สำนวนไทย  สุภาษิต  คำพังเพย          ก ข ไม่กระดิกหู

          ไม่รู้หนังสือ  ฟังไม่เข้าใจ  อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้
          ก  ข  โบราณอ่านว่า  กอข้อ  หมายถึงพยัญชนะ  ก ถึง ฮ  สำนวนนี้จึงควรพูดว่า  "กอข้อไม่กระดิกหู"  กาญจนาคพันธุ์อธิบายว่า  กระดิก  หมายถึง  รู้  ดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยทรงใช้ว่า  "นอกนั้นถึงพัชนี [พัด]  ทำขึ้นก็เป็นแต่สำหรับถวายพระสงฆ์  เพราะพระสงฆ์ยังคงชอบใจว่าเครื่องประดับสำหรับยศผู้ใหญ่  ไม่กระดิกเลยจนเท่าทุกวันนี้"

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม          รู้กันหรือไม่ว่าภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ ก็มีวันที่ระลึกถึงภาษาไทยของเราด้วยเหมือนกัน โดยในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ประเทศไทยได้กำหนดให้เป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ"

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย สะท้อนวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน


        การศึกษา สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิต  ของไทย  ทำให้เราทราบถึง  ประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของชาติ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  การกินอยู่  ความรู้สึกนึกคิด  เช่น  ความจงรักภักดี  ความอ่อนโยน  ความประนีประนอม  ความเคารพผู้ใหญ่  ความประสานประโยชน์  การให้อภัย  การอยู่ร่วมกันอย่างมีไมตรี  ฯลฯ  เรื่องเหล่านี้ทำให่เรามีความกว้างขวางขึ้นและสนุกสนานต่อการอ่านเรื่องเก่า  เพราะทำให้เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของสังคมสมัยนั้นๆ เช่น
        ประวัติศาสตร์ - ศิลาจารึก  กฎหมายตราสามดวง  พงศาวดาร  ทำให้เกิดสำนวนไทยไว้มาก  ดัง

  • ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว  
  • ไพร่ฟ้า  หน้าใส  
  • บ้านท่านเคยอยู่  อู่ท่านเคยนอน  
  • ผัวหาบเมียคอน  
  • ลูกขุนพลอยพยัก

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
กงกํากงเกวียน
ใช้เป็นคําอุปมาหมายความว่า เวรสนองเวร, กรรมสนองกรรม, เช่น ทําแกเขาอย่างไร  ตนหรือลูกหลานก็อาจจะถูกทําในทํานองเดียวกันอย่างนั้นบ้างเป็นกํากงเกวียน


กรวดน้ำคว่ำกะลา, กรวดน้ำคว่ำขัน
ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย


กระดังงาลนไฟ
หญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านผู้ชายมาแล้ว ย่อมรู้จักชั้นเชิงทางปรนนิบติและเอาอกเอาใจผู้ชายได้ดีกว่าหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนวน คำพังเพย สุภาษิต คือสมบัติของชาติ


  ภาษานอกจากจะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารให้ทราบถึงข่าวสารข้อมูล  ความรู้สึกนึกคิด  ระหว่างบุคคลในสังคมแล้ว  ภาษายังมีความสำคัญในการบันทึกและถ่ายทอดวัฒนธรรมคือสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละสังคมไว้เป็นหลักฐาน  ดังนั้น  ภาษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  ทำให้เราทราบถึงสภาพของวัฒนธรรมในสังคมทุกยุคทุกสมัยและทุกแง่ทุกมุมด้วย  เพราะการใช้ภาษาย่อมขึ้นกับวัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันออกไป  คนไทยจึงมีสิทธิที่จะภูมิใจในความเป็นไทย  ที่เรามีภาษาไทยอันงดงาม  ทั้งปริมาณอันมหาศาลและมีความไพเราะลึกซึ้งกินใจ  ผิดกับบางชาติที่ไม่มีภาษาของตนเอง  ไม่มีตัวอักษร  ไม่มีตัวเลข  ต้องนำเอาภาษาของชาติอื่นมาใช้เป็นภาษาราชการของตน  ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติอันมีค่าของชาติไทย  ที่พวกเราทุกคนควรรักและหวงแหน  ร่วมใจกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้ภาษาไทยเจริญมั่นคงคู่ชาติไทยตลอดไป

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "เหยียบเรือสองแคม"

สำนวนสุภาษิตไทย
เหยียบเรือสองแคม

สำนวนสุภาษิตไทย "หันหน้าเข้าหากัน"

สำนวนสุภาษิตไทย
หันหน้าเข้าหากัน

สำนวนสุภาษิตไทย "หน้าไหว้หลังหลอก"

สำนวนสุภาษิตไทย
หน้าไหว้หลังหลอก

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ลงเรือลำเดียวกัน"

สำนวนสุภาษิตไทย
ลงเรือลำเดียวกัน

สำนวนสุภาษิตไทย "รีดเลือดกับปู"

สำนวนสุภาษิตไทย
รีดเลือดกับปู

สำนวนสุภาษิตไทย "รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง"

สำนวนสุภาษิตไทย
รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

สำนวนสุภาษิตไทย "รักพี่เสียดายน้อง"

สำนวนสุภาษิตไทย
รักพี่เสียดายน้อง

สำนวนสุภาษิตไทย "ยื่นหมูยื่นแมว"

สำนวนสุภาษิตไทย
ยื่นหมูยื่นแมว

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "มาเหนือเมฆ"

สำนวนสุภาษิตไทย
มาเหนือเมฆ

สำนวนสุภาษิตไทย "พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น"

สำนวนสุภาษิตไทย
พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น

สำนวนสุภาษิตไทย "ผู้ชายพายเรือ"

สำนวนสุภาษิตไทย
ผู้ชายพายเรือ

สำนวนสุภาษิตไทย "น้ำตาลใกล้มด ใครจะอดได้"

สำนวนสุภาษิตไทย
น้ำตาลใกล้มด ใครจะอดได้

สำนวนสุภาษิตไทย "น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ"

สำนวนสุภาษิตไทย
น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนสุภาษิตไทย "นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น"

สำนวนสุภาษิตไทย
นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ตีตนก่อนไข้"

สำนวนสุภาษิตไทย
ตีตนก่อนไข้

สำนวนสุภาษิตไทย "ตีงูให้หลังหัก"

สำนวนสุภาษิตไทย
ตีงูให้หลังหัก

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ"

สำนวนสุภาษิตไทย
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

สำนวนสุภาษิตไทย "ตาเล็กตาน้อย"

สำนวนสุภาษิตไทย
ตาเล็กตาน้อย

สำนวนสุภาษิตไทย "ตาบอดได้แว่น"

สำนวนสุภาษิตไทย
ตาบอดได้แว่น

สำนวนสุภาษิตไทย "ต้อนรับขับสู้"

สำนวนสุภาษิตไทย
ต้อนรับขับสู้

สำนวนสุภาษิตไทย "ชี้โพรงให้กระรอก"

สำนวนสุภาษิตไทย
ชี้โพรงให้กระรอก

สำนวนสุภาษิตไทย "จับเสือมือเปล่า"

สำนวนสุภาษิตไทย
จับเสือมือเปล่า

สำนวนสุภาษิตไทย "งมเข็มในมหาสมุทร"

สำนวนสุภาษิตไทย
งมเข็มในมหาสมุทร

สำนวนสุภาษิตไทย "เขียนเสือให้วัวกลัว"

สำนวนสุภาษิตไทย
เขียนเสือให้วัวกลัว

สำนวนสุภาษิตไทย "เข็นครกขึ้นภูเขา"

สำนวนสุภาษิตไทย
เข็นครกขึ้นภูเขา

สำนวนสุภาษิตไทย "ขิงก็รา ข่าก็แรง"

สำนวนสุภาษิตไทย
ขิงก็รา ข่าก็แรง

สำนวนสุภาษิตไทย "ขมิ้นกับปูน"

สำนวนสุภาษิตไทย
ขมิ้นกับปูน

สำนวนสุภาษิตไทย "ข่มเขาควายขืนให้กลืนหญ้า"

สำนวนสุภาษิตไทย
ข่มเขาควายขืนให้กลืนหญ้า


สำนวนสุภาษิตไทย "ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง"

สำนวนสุภาษิตไทย
ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง