27 ก.ค. 2555

วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม          รู้กันหรือไม่ว่าภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ ก็มีวันที่ระลึกถึงภาษาไทยของเราด้วยเหมือนกัน โดยในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ประเทศไทยได้กำหนดให้เป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ"

16 ก.ค. 2555

สำนวน คำพังเพย สุภาษิต คือสมบัติของชาติ


  ภาษานอกจากจะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารให้ทราบถึงข่าวสารข้อมูล  ความรู้สึกนึกคิด  ระหว่างบุคคลในสังคมแล้ว  ภาษายังมีความสำคัญในการบันทึกและถ่ายทอดวัฒนธรรมคือสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละสังคมไว้เป็นหลักฐาน  ดังนั้น  ภาษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  ทำให้เราทราบถึงสภาพของวัฒนธรรมในสังคมทุกยุคทุกสมัยและทุกแง่ทุกมุมด้วย  เพราะการใช้ภาษาย่อมขึ้นกับวัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันออกไป  คนไทยจึงมีสิทธิที่จะภูมิใจในความเป็นไทย  ที่เรามีภาษาไทยอันงดงาม  ทั้งปริมาณอันมหาศาลและมีความไพเราะลึกซึ้งกินใจ  ผิดกับบางชาติที่ไม่มีภาษาของตนเอง  ไม่มีตัวอักษร  ไม่มีตัวเลข  ต้องนำเอาภาษาของชาติอื่นมาใช้เป็นภาษาราชการของตน  ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติอันมีค่าของชาติไทย  ที่พวกเราทุกคนควรรักและหวงแหน  ร่วมใจกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้ภาษาไทยเจริญมั่นคงคู่ชาติไทยตลอดไป

15 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "เหยียบเรือสองแคม"

สำนวนสุภาษิตไทย
เหยียบเรือสองแคม

สำนวนสุภาษิตไทย "หันหน้าเข้าหากัน"

สำนวนสุภาษิตไทย
หันหน้าเข้าหากัน

สำนวนสุภาษิตไทย "หน้าไหว้หลังหลอก"

สำนวนสุภาษิตไทย
หน้าไหว้หลังหลอก

14 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ลงเรือลำเดียวกัน"

สำนวนสุภาษิตไทย
ลงเรือลำเดียวกัน

สำนวนสุภาษิตไทย "รีดเลือดกับปู"

สำนวนสุภาษิตไทย
รีดเลือดกับปู

สำนวนสุภาษิตไทย "รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง"

สำนวนสุภาษิตไทย
รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

สำนวนสุภาษิตไทย "รักพี่เสียดายน้อง"

สำนวนสุภาษิตไทย
รักพี่เสียดายน้อง

สำนวนสุภาษิตไทย "ยื่นหมูยื่นแมว"

สำนวนสุภาษิตไทย
ยื่นหมูยื่นแมว

13 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "มาเหนือเมฆ"

สำนวนสุภาษิตไทย
มาเหนือเมฆ

สำนวนสุภาษิตไทย "พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น"

สำนวนสุภาษิตไทย
พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น

สำนวนสุภาษิตไทย "ผู้ชายพายเรือ"

สำนวนสุภาษิตไทย
ผู้ชายพายเรือ

สำนวนสุภาษิตไทย "น้ำตาลใกล้มด ใครจะอดได้"

สำนวนสุภาษิตไทย
น้ำตาลใกล้มด ใครจะอดได้

สำนวนสุภาษิตไทย "น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ"

สำนวนสุภาษิตไทย
น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนสุภาษิตไทย "นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น"

สำนวนสุภาษิตไทย
นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น

11 ก.ค. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ"

สำนวนสุภาษิตไทย
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

สำนวนสุภาษิตไทย "ตาเล็กตาน้อย"

สำนวนสุภาษิตไทย
ตาเล็กตาน้อย

สำนวนสุภาษิตไทย "ตาบอดได้แว่น"

สำนวนสุภาษิตไทย
ตาบอดได้แว่น

สำนวนสุภาษิตไทย "ต้อนรับขับสู้"

สำนวนสุภาษิตไทย
ต้อนรับขับสู้

สำนวนสุภาษิตไทย "ชี้โพรงให้กระรอก"

สำนวนสุภาษิตไทย
ชี้โพรงให้กระรอก

สำนวนสุภาษิตไทย "จับเสือมือเปล่า"

สำนวนสุภาษิตไทย
จับเสือมือเปล่า

สำนวนสุภาษิตไทย "งมเข็มในมหาสมุทร"

สำนวนสุภาษิตไทย
งมเข็มในมหาสมุทร

สำนวนสุภาษิตไทย "เขียนเสือให้วัวกลัว"

สำนวนสุภาษิตไทย
เขียนเสือให้วัวกลัว

สำนวนสุภาษิตไทย "เข็นครกขึ้นภูเขา"

สำนวนสุภาษิตไทย
เข็นครกขึ้นภูเขา

สำนวนสุภาษิตไทย "ขิงก็รา ข่าก็แรง"

สำนวนสุภาษิตไทย
ขิงก็รา ข่าก็แรง

สำนวนสุภาษิตไทย "ขมิ้นกับปูน"

สำนวนสุภาษิตไทย
ขมิ้นกับปูน

สำนวนสุภาษิตไทย "ข่มเขาควายขืนให้กลืนหญ้า"

สำนวนสุภาษิตไทย
ข่มเขาควายขืนให้กลืนหญ้า


สำนวนสุภาษิตไทย "ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง"

สำนวนสุภาษิตไทย
ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง