วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนวนสุภาษิตไทย "งมเข็มในมหาสมุทร"

สำนวนสุภาษิตไทย
งมเข็มในมหาสมุทร

 สำนวนสุภาษิตไทย

"งมเข็มในมหาสมุทร"
หมายถึง  ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหา  ทำสิ่งที่สำเร็จได้ยาก